Kur’an-ı Kerim Hatmi Şerifi Cüz 5

Cebrail vasıtasıyla vahyolunmuştur.

Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti (NECM/5)

Sonra (Cebrail ona) yaklaştı ve (aşağıya doğru) sarktı.

Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı. (NECM/9-10)

(Ey Muhammed!) Onlara de ki: “Kur’ân’ı Cebrail, iman edenlere sebat vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinin katından hak olarak indirdi. (NAHL/102)

Okuyan:Hafız İlhan Tok

Yorumlar

Bir cevap yazın