Kategori: Kur’an-ı Kerim Hatmi Şerifi Cüz 11

Kur’an-ı Kerim Hatmi Şerifi Cüz 11

Andolsun ki biz size açık açık bildiren âyetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. (NUR/34) Biz, bu Kur’ân’da akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde (ikaz ve ihtarı) açıkladık. Fakat bu açıklamalar ancak onların nefretini artırmıştır. (İSRA/41) Bu (Kur’ân) insanlar