Kategori: Kur’an-ı Kerim Hatmi Şerifi Cüz 15

Kur’an-ı Kerim Hatmi Şerifi Cüz 15

Açık ve anlaşılırdır (Ey Muhammed!) Biz Kur’ân’ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah’tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. (MERYEM/97) İşte biz onu (Kur’ân’ı) böylece, apaçık âyetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. (HAC/16) Ve Allah âyetlerini size açıklı